Certificari

 

 

  - Certificari

 

      

1. SISTEMUL DE MANEGEMENT AL CALITATII CONFORM SR EN ISO 9001:2008

 

      - CERTFICAT NR........................................

 

2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM SR EN ISO 14001:2005

 

      - CERTIFICAT NR…………………………

 

3. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA CONFORM OHSAS 18001:2008

 

      - CERTIFICAT NR…………………………

 

4. CERTIFICARI CE

 

      - CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. 004-584 PENTRU “RECIPIENTE SUDATE PENTRU STINGATOARE TIP P (portabile)” emis de SC ISCIR CERT SA BUCURESTI

      - CERTIFICAT PENTRU EXAMINAREA CE DE TIP NR 090-584 PENTRU “RECIPIENTE SUDATE PENTRU STINGATOARE TIP P (portabile)” emis de SC ISCIR CERT SA BUCURESTI

      - CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR.005-584 PENTRU “RECIPIENTE PENTRU STINGATOARE TIP P20; P50; P100; SM50; SM100”emis de SC ISCIR CERT SA BUCURESTI.

      - CERTIFICAT PENTRU EXAMINAREA CE DE TIP NR. 091-584 PENTRU “RECIPIENTI PENTRU STINGATOARE TIP: P20; P50; P100; SM50; SM100” emis de SC ISCIR CERT SA BUCURESTI

   

5. CERTIFICARI DE PRODUS

 

     - CERTIFICATE DE PUNERE PE PIATA conform REGISTRULUI PRODUSELOR CERTIFICATE, conform OMAI 88/2012

    

 

6. CERTIFICARI PENTRU SERVICII

 

 

      - AUTORIZATIA NR. 0453/2010 pentru “VERIFICARE, REINCARCARE SI REPARARE A STINGATOARELOR DE INCENDIU,

        CU EXCEPTIA CELOR CARE CONTIN ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERA” emis de CNSIPC BUCURESTI.

-AUTORIZATIA NR. 2324/2012 pentru “INSTALARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE LIMITARE SI STINGERE 

 A INCENDIILOR, CU EXCEPTIA CELOR CARE CONTIN ANUMITE GAZE FLUORURATE CU EFECT DE SERA”

 emis de CNSIPC BUCURESTI

      -  AUTORIZATIA NR. 0616/2011 pentru “INSTALARE SI INTRETINERE A SISTEMELOR SI INSTALATIILOR DE SEMNALIZARE,

      ALARMARE SI ALERTARE IN  CAZ DE INCENDIU emis de CNSIPC BUCURESTI

 

  Adresa: Buzau, Strada: D. Filipescu, Jud.: Buzau, ROMANIA

  Tel/Fax : 4 0238 720449, 4 0238 724349, E-mail: office@insobz.ro